Saturday, January 19, 2013

Cách vào Facebook tháng 01/2013 | IP vào Facebook tháng 01/2013


Hello các anh chị em thường xuyên dùng Facebook để buôn dưa lê dưa chuột.
Vào những ngày 11 - 12 -13 ... của tháng 1 năm 2013 này mọi người ai đang dùng mang FPT ( như mình).
Chắc cũng cảm nhận được là hình như FPT mới chặn Facebook.
Và đây là một số cách vào Facebook tháng 1 năm 2013 mình mới kiếm được.
Nay chia sẻ cho những ai chưa biết và cũng bị chặn như trường hợp của mình.

Cách 1 : Vào bằng địa chỉ Subdomain của Facebook
Mã:
www.0.facebook.com
Cách 2: Đổi dải địa chỉ trong File Host.
File Host nằm trong : C:\Windows\System32\drivers\etc và dùng Notepad để sửa.

Đây là dải IP mới mình có thể dùng để vào Facebook ( áp dụng cho tháng 01/2013 )

Mã:
198.98.98.141 www.facebook.com 
198.98.98.141 facebook.com 
198.98.98.141 upload.facebook.com 
198.98.98.141 www.login.facebook.com 
198.98.98.141 login.facebook.com 
198.98.98.141 apps.facebook.com 
198.98.98.141 graph.facebook.com 
198.98.98.141 register.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.connect.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.facebook.com 
198.98.98.141 static.ak.connect.facebook.com 
198.98.98.141 developers.facebook.com 
198.98.98.141 error.facebook.com 
198.98.98.141 channel.facebook.com 
198.98.98.141 bigzipfiles.facebook.com 
198.98.98.141 pixel.facebook.com
Hoặc có thể dùng dải IP thứ 2 này.

Mã:
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
Sau khi thêm các dải IP này thì nhớ Save lại File Host nhé bạn.
Win7 thì phải dùng quyền Administrator mới sửa đổi được File Host.
Một số phần diệt Virus nó sẽ không cho bạn sửa đổi File Host nên nếu nó có cảnh báo thì tắt phần mềm diệt virus đi rồi mới mở File Host ra được.

Cách 3 : Đổi địa chỉ DNS của máy bạn.

Click vào biểu tượng mạng ở góc cuối màn hình. 
Chọn Open Network and Sharing Center. 
Chọn Change adapter setting. Nhấn chuột phải chọn Properties. 
Sau đó chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 
Chọn Use the following DNS sever addresses. 
Và nhập dãy số sau tương ứng với dòng .

Preferreed DNS server: 4.2.2.4

Alternate DNS server: 4.2.2.3Mình đã test những cách trên và có thể vào được.
Mạng của mình là FPT nhé. đối với các mạng khác thì mình chưa thử. ( Dải IP thứ 2 có thể dùng cho cả 3 mạng )
Các bạn có thể thử và cho ý kiến.

No comments:

Post a Comment

SEO | internet marketing Học SEO online |